بایگانی‌های میراث فرهنگی - پایگاه خبری _تحلیلی امین
موج سرقت آثار باستانی و حفاری‌های غیرقانونی 29 ژوئن 2021

موج سرقت آثار باستانی و حفاری‌های غیرقانونی

تحریم‌ها همچنین تخصیص بودجه برای پروژه‌های خارجی را محدود کرده و مانع از واردات وسایل و تجهیزات حفاظت تخصصی از آثار باستانی و مانع از برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و تاریخی با حضور نهاد‌ها و کارشناسان بین المللی در ایران شده است و از امکان دیپلماسی فرهنگی میان ایران و غرب کاسته است.