ویدیو / جنگ بزرگ بعدی، حمله چین به تایوان است؟
ویدیو / جنگ بزرگ بعدی، حمله چین به تایوان است؟

همزمان با جنگ روسیه علیه اوکراین، تنش ها میان تاوان و چین هم همچنان در اوج است. برخی پیش بینی می کردند که چین هم در آینده نزدیک به تایوان حمله خواهد کرد. پکن استقلال تایوان را به رسمیت نمی شناسد و آن را جزئی از کشور خود می داند.