فیلم/لحظه به شهادت رسیدن سردار قاسم سلیمانی
فیلم/لحظه به شهادت رسیدن سردار قاسم سلیمانی
در این فیلم لحظه به شهادت رسیدن سردار قاسم سلیمانی و همراهان در فرودگاه بغداد را مشاهده می‌کنید.