فیلم| جزئیات گفتگو‌های آیت‌الله هاشمی و رهبری در مورد انتخابات و قانون اساسی
فیلم| جزئیات گفتگو‌های آیت‌الله هاشمی و رهبری در مورد انتخابات و قانون اساسی