تماشا کنید: ناشنیده های صوت ظریف!
تماشا کنید: ناشنیده های صوت ظریف!

چندی پیش انتشار یک فایل صوتی، از مصاحبه منتشر نشده سعید لیلاز با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه واکنش‌های زیادی را در فضای رسانه‌ای کشور و شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. این فایل صوتی که ۷ ساعته بود تنها سه ساعت آن منتشر شده است.

فایل صوتی مذکور که گویا برای چندین رسانه‌ی فارسی زبان خارج از کشور ارسال شده بود، توسط یک تلویزیون فارسی‌زبان که با بودجه سعودی اداره می‌شود، منتشر شد؛ اما طبق مواضع این تلویزیون، تنها ۱۰ دقیقه تقطیع شده از آن برجسته شد و ۱۸۱ دقیقه‌ی اصلی از سوی این رسانه، به نوعی سانسور شد.