تصاویر/۲۰۲۰ از نگاه الجزیره

سال ۲۰۲۰ شاهد رویداد‌ها و سوانح تلخی بود؛ از بلایای طبیعی مانند آتش سوزی گرفته تا تظاهرات ضد دولتی در سراسر جهان و بحران انسانی در یمن. خبرگزاری الجزیره برخی از این رویداد‌ها را در قالب تصاویر برجسته کرده است.

برچسب ها
گالری تصاویر مشابه