به گزارش امین، معصومه فرجی، با بیان این خبر گفت: موضوع کتاب‌های چاپ شده در این مدت، شامل موضوعات گوناگون بوده و در حوزه فرهنگ بومی نیز ۱۵ عنوان کتاب به چاپ رسیده است .

وی افزود: سال گذشته ۹۰۰ عنوان کتاب با شمارگان ۸۰۳ هزار و ۴۵۰ نسخه در استان مازندران به چاپ رسید که ۶۰ عنوان آن با موضوع فرهنگ بومی بود .

فرجی اظهار داشت : در استان مازندران ۱۳۰۷ نویسنده و ۲۲۸ ناشر فعالیت می‌کنند.

184 عنوان کتاب در مازندران به چاپ رسید