نماینده مجلس دهم در واکنش به اعتراصات مردم خوزستان به بحران بی آبی نوشت: «موضوع فقط خوزستان بی‌ آب نیست. کجای ایران آباد است که فقط خوزستان مانده باشد. چه کرده‌اید با این همه نعمت که پس از سالها مدیریت باید نظاره‌گر مرگ تدریجی مردم، طبیعت و عقب‌ماندگی سرزمین‌مان باشیم. خدا می‌داند تاوان چه چیز را پس می‌دهیم.»

همچنین محمود صادقی نیز در واکنش به اتفاقات خوزستان نوشته است: «حق مردم #خوزستان گلوله نیست؛ آنها در زمان جنگ سپر گلوله‌ها بودند.»