عضو کانون صرافان ایران درباره آثار معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور گفت: پیش بینی می شود این بخشنامه موجب افزایش قابل توجه ورود ارز به کشور شود.
کامران سلطانی‌زاده درباره آثار معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور اعتقاد دارد که این بخشنامه موجب افزایش قابل توجه ورود ارز به کشور خواهد شد.
وی افزود: به طور طبیعی وقتی دولت مالیات هر کالایی را حذف کند موجب می‌شود هزینه فعالان آن حوزه کاهش یابد و درنتیجه واردات آن رشد خواهد کرد که درخصوص ارز فیزیکی نیز همین اتفاق خواهد افتاد.
وی اظهار داشت: پیش از این فعالان اقتصادی درخصوص اعمال مالیات بر ارز‌های وارد شده به کشور نگرانی داشتند چرا که اگر ۲۰ تا ۲۵ درصد مالیات به ارز وارد شده به کشور اعمال می‌شد، بشدت روی سودآوری فعالان اقتصادی تأثیر می‌گذاشت.
عضو کانون صرافان ایران گفت: معافیت مالیاتی ورود اسکناس ارز به کشور می‌تواند واردات اسکناس ارز به کشور را تسهیل کند. هم اکنون صادرات قابل توجهی به کشورهای خارجی بخصوص همسایه صورت می‌گیرد که ممکن است بازگشت ارزحاصل از آن از طریق شبکه بانکی مشکل یا زمانبر باشد، اما بازشدن این راه کمک زیادی به صادرکنندگان می‌کند.
سلطانی زاده افزود: این اقدام باعث افزایش بیشتر عرضه ارز در کشور خواهد شد زیرا بخشی از صادرکنندگان می‌توانند تعهدات ارزی خود را از این طریق ایفا کنند.
سازمان امور مالیاتی هفته گذشته با صدور بخشنامه‌ای، معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور را از طریق گمرکات ورودی جهت اجرا به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

  • منبع خبر : فارس نيوز