ابراهیم فیروزی روز شنبه در جلسه بررسی واگذاری پیست اسکی سهند خاطرنشان کرد: یکی از اهداف واگذاری این پیست به بخش خصوصی، امکان استفاده اسکی بازان سراسر کشور از آن در زمینه آموزش های همگانی و قهرمان پروری است.

در این جلسه، یکی از سهامداران پیست اسکی سهند در رابطه با احداث زیر ساخت های هتلینگ و بهره برداری از این پیست اعلام آمادگی کرد تا پس از مهیا شدن الزامات قانونی، نسبت به واگذاری این مجموعه اقدام شود.

براساس تعاملات شکل گرفته در این جلسه، مقرر شد جلسات رفع موانع بازگشایی پیست اسکی سهند به طور مرتب پیگیری شده و مسائل حقوقی شرکت قوش گلی در اولویت قرار گیرد تا برنامه جامعی برای مدیریت و نگهداری پیست اسکی سهند در سال جاری تهیه و تدوین شود.

همچنین، مقرر شد برنامه های هیأت اسکی استان تا پایان سال جاری به صورت مدون آماده و امور مربوط به ورزشکاران و مربیان مدیریت شود.