مدتی است که مسئولان استانی هشدارهای جدی در رابطه با مصرف آب و برق به خصوص در تابستان می دهند و نگرانی های جدی در رابطه تامین کامل میزان مصرف خانوارهای شهروندان تبریزی در پیک گرما وجود دارد. ما نیز به سبب وظیفه رسانه ای خود به صورت کامل این نگرانی ها را به شهروندان عزیز منتقل می کردیم.
از سویی دست به دعا بودیم که بارش های فصلی که بنا به اعلام سازمان هواشناسی نسبت به سال قبل کاهش داشت، بیشتر شود و باران رحمت الهی نازل شود تا بلکه میزان بارش ها به حد نصاب لازم برسد. نهایتا روز جمعه یک بارش چند دقیقه ای چنان پشیمان کرد که و آنچنان آبروریزی به راه انداخت که آن سرش ناپیدا!
تبریز ظهر جمعه توفیری با ونیز نداشت و اوضاع به اندازه ای بی ریخت بود که گویی به یک شهر سیل زده می ماند و پای ستاد بحران را به ماجرا باز کرد. سیمای شهر نه صرفا تداعی کننده یک شهر سیل زده را داشت که کنده شدن آسفالت خیابان ها حکایت از زمین لرزه ای شدید داشت. در برخی نقاط شهر از جمله میدان شهید فهمیده دریاچه هایی به وجود آمد که مساعد برای قایقرانی بود. این تصاویر تلخ به اندازه ای صدا کرد که خبرش به پایتخت هم رسید و رسانه های سراسری هم تصاویر این بارندگی را بعضا در بخش تصاویر طنز پوشش دادند.
این اتفاق در کوران رقابت های انتخاباتی شوراهای شهر نشان داد که طرح های زیر ساختی شهر در طول همه این سال ها جز هزینه تراشی های اضافی نبوده است. پس از باران روز جمعه تبریز نشان داد که طرح ها و پروژه های آقایان متخصص در این سال ها فقط نمود ظاهری داشته و شهری به عظمت تبریز فاقد سیستم کانال کشی و فاضلاب مناسب در بزنگاه هایی مثل شرایط فوق است.
باران روز جمعه نه تنها شهر که ادعاهای آقایان شهردار را در کنار تخصص شهرسازی شان با خود شست و برد! بارندگی روز جمعه نشان داد که اگر خدای ناکرده سیلی واقعی در کار باشد، فاتحه شهر را باید خواند. البته خدا با حاشیه نشینان یار بود که سمت و سوی سیل روز جمعه مرکز شهر بود، وگرنه معلوم نبود که چه فاجعه ای می توانست رخ دهد.
اولا آنچه در ظهر جمعه دیدیدم، بارندگی بود نه سیل، که دوستان مسئول از آن سیل ساختند. دوما همین مانده که برای بارندگی ده دقیقه ای تلفات جانی هم داشته باشیم! اتفاق روز جمعه نشان داد که ضرورت یک انتخاب درست در خرداد برای نفرات شورای شهر تبریز یک اصل انکارناپذیر است، تا پروژه های زیر ساختی را به گونه ای مدیریت و اجرا کنند که شاهد تصاویر تلخ روز جمعه نباشیم و اسباب مضحکه خاص و عام نشویم.
ما هم جز این که آروز کنیم، دیگر باران نبارد، کاری از دست مان بر نمی آید. انصافا حیرانیم، باران نیاید، تنش آبی داریم، باران بیاید، سیل! سردرگمی عجیبی است!