به گزارش امین، محمود صادقی در جریان بازدید از کارگاه طرح توسعه نیروگاه نکا با تاکید بر اینکه این پروژه سال ۱۴۰۲ وارد مدار می‌شود، گفت: این مجموعه شامل دو واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه پیمانکاران بخش پاوربلاک و مشترکات نیروگاه در مراحل پایانی تعیین و انتخاب هستند، گفت: بدین منظور بایستی تمامی تمهیدات لازم جهت تسریع در انجام به موقع عملیات اجرایی پروژه پیش‌بینی شده و با تشکیل کارگروه‌های فنی، موانع فعلی و احتمالی پیش‌روی پروژه در بخش اجرا، قرارداد و تامین تجهیزات مورد بررسی قرار بگیرد تا به سرعت شاهد رفع مسائل موجود در این بخش باشیم.

مجری طرح نیروگاه‌های گازی شرکت برق حرارتی با اشاره به نیاز مبرم استان مازندران به افزایش توان تولید نیروی برق، افزود: بر همین اساس پروژه ساخت بلوک سیکل ترکیبی طرح توسعه نیروگاه شهید سلیمی نکا به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات در دستور کار گرفته است.