وزیر امور خارجه با انتشار صوتی در صفحه اینستاگرام خود گفت: “من معتقدم کار برای تاریخ نکنید چون خطاب به تاریخ می‌گویم. خیلی نگران تاریخ نباشید نگران خدا و مردم باشید.”

طی روزهای اخیر انتشار فایل تقطیع شده از یک گفت و گوی محمد جواد ظریف که در قالب تاریخ شفاهی انجام شده، زمینه‌ساز حملات جریان اصولگرا به وزیر امور خارجه در فضای رسانه‌ای شده است.

این گفت و گو هفت ساعت بوده که سه ساعت از آن روز یکشنبه در فضای مجازی منتشر شد.