علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی با اشاره به فایل صوتی ظریف گفت: این فایل توسط رسانه پترو دلاری کینه توز که با دلار نفتی اداره می‌شود منتشر شده است، همین امر نشانگر توطئه‌آمیز بودن ربایش و پخش گزینشی این مصاحبه است. رئیس‌جمهور به وزارت اطلاعات دستور دادند تا عوامل توطئه را شناسایی کنند. این ربایش اسناد به اعتقاد ما توطئه‌ای علیه نظام، دولت، و انسجام داخلی و نهاد‌های کارآمد و علیه منافع ملی ما است.

وی افزود: البته ما منتظر خواهیم بود دکتر ظریف به به ایران بازگردد و توضیحات لازم در زمینه سوءبردشت‌ها را ارائه خواهند داد. این مصاحبه زیرنظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌حمهوری برای تاریخ شفاهی ۸ ساله دولت انجام شده است.

او تاکید کرد که این فایل به سرقت رفته و متنشر شده است.