به گزارش امین و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران، مطالعه و اجرای این سد که از سال۹۱ شروع شد پس از اجرای فرازبند و نشیب بند، احداث کانال انحراف آب، احداث پل دسترسی، اجرای کامل پرده آب بند، اجرای کامل پلتفرم و حوضچه آرامش، خرید لاستیک و برخی از تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال انجام شد و هم اکنون نصب لاستیک، اجرای اتاق کنترل و تکمیل کانال ماهی رود در دست اقدام است.

با بهره برداری از این سد ضمن بهبود آبیاری ۱۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی سواحل چپ و راست رودخانه تجن، شاهد بهبود شرایط زیست محیطی، توسعه فضای توریستی و تفریحی خواهیم بود و امکان جمع آوری  آب های برگشتی از مزارع شالیزاری بالادست نیز فراهم خواهد شد.

شایان ذکر است تاکنون ۶ سد لاستیکی توسط آب منطقه ای در دست بهره برداری و ۲ سد دیگر در دست اجراست.