بخش هایی از اظهارات این نماینده مجلس یازدهم را در ادامه می خوانید:
*آمدند با انتشار صوت ظریف دوگانه دیپلماسی و میدان، دوگانه جنگ و صلح طراحی کردند و خواستند این گونه به مردم القا کنند که امثال حاج قاسم میخواستند جنگ درست کنند و ما دنبال صلح بودیم.
*ظریف با سخنانش در این صوت به خودش بمب بست و به صورت انتحاری خودش را منفجر کرد تا بتواند به اسطوره بزرگی مثل حاج قاسم آسیب بزند.
*باید به نظام لیبرال تبریک گفت که سربازان فدایی همچون ظریف دارد که حاضر است به خودش بمب ببندد و خودش را منفجر کند تا به حاج قاسم آسیب بزند و ظریف به شکلی خود را فدای سیستم باطل لیبرال و غرب کرد که انسان را یاد یاران معاویه و آن جمله امیرالمومنین علی(ع) می اندازد که ای کاش چند نفر از یاران معاویه را داشتم….
*شما محبوب تر از حاج قاسم سراغ دارید؟ درگیر شدن با حاج قاسم و زدن چنین اسطوره بزرگی از کسی جز ظریف بر نمی آمد و به دنبال این بودند که با این کار در یکی از مقدس ترین اسطوره نظام که امتداد یک مبنای فکری ست و یک اجماع عمومی ایجاد میکند علامت سوال و شبهه ایجاد کنند.
*عناصر اصلی دولت همگی امنیتی هستند و مسئول برنامه آقای ظریف هم که آقای آشناست خودش از افراد امنیتی ست و این موضوع که می گویند صوت لو رفت بیشتر شبیه یک شوخی ست.
*آمده ام که میدان را توسعه دهم، میدانی که حاج قاسم علمداری اش را میکرد. آمده ام میدانی که شهدای والامقام احمدی روشن در هسته ای، طهرانی مقدم در موشکی و سلیمانی در منطقه بوجود آوردند را تقویت کنم. اگر اینها نبودند اصلا قدرتهای جهانی امثال ظریف را برای مذاکره به حساب نمی آورند.