به گزارش امین، سید کاظم حسینی کارنامی  اظهار کرد: این اقدامات در راستای  برنامه ریزی های صورت گرفته در مدیریت انرژی فصل زمستان و الوویت جدی گرفتن مدیریت مصرف برق و گاز در جهت پیشگیری از  بروز هر گونه مشکل برای شهروندان در بحث انرژی  صورت پذیرفت.

وی افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته در بحث تعدیل روشنایی معابر طی چند ماه اخیر ؛ شناسایی نقاط دارای قابلیت تعدیل لامپ‌ها در معابر سراسر استان به جز تونل ها ، مناطق مه گیر و نقاط حادثه خیز بوده که با تعدیل ۳۷ هزار و ۹۳۵ لامپ صرفه جویی ۱۲ مگاواتی را در پی داشته است.

حسینی ادامه داد : با اجرای طرح تعدیل روشنایی معابر در استان در صورت ناترازی تولید و مصرف برق در فصل سرما و پیش آمدهای احتمالی می توان روزانه از خاموشی احتمالی  حداقل ۶ هزار مشترک برق جلوگیری بعمل آورد