جلسه شورای شهر سهند با حضور ۵ عضو تشکیل شد و موضوع استیضاح شهردار مورد بررسی قرار گرفت.
علی علائی شهردار سهند در جلسه استیضاحش حاضر نشد و در نهایت وی با ۵ رای موافق برکنار شد. دو عضو دیگر شورا نیز در این جلسه غیبت داشتند. اما طبق شنیده ها علایی استعفای خود را نیز بعد از جلسه تحویل رییس شورا نموده است.
امیر صلاحی از پرسنل شهرداری سهند به عنوان سرپرست انتخاب شده تا اعضا در اولین فرصت نسبت به انتخاب شهردار جدید اقدام کند.