۱-به هر قیمتی، ثروتمند نمی‌­شوند؛

۲-به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی­‌کنند؛

۳-در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­‌گویند؛

۴-کارهای خوبِ خود را تبلیع نمی­‌کنند؛

۵-با افراد نادان، مُدارا می­‌کنند؛

۶-حرص مطرح شدن روزانه در رسانه­ ها را ندارند؛

۷-معتقدند کارهای خوب و بد آنها را، طبیعت پاسخ می‌­دهد؛

۸-وقتی تخریبِ شخصی مطرح می­شود، آن محل را ترک می­‌کنند؛

۹-به زندگی عمدتاً به عنوان فرصتی برای توسعۀ فردی می­‌نگرند؛

۱۰-هشتاد درصد زندگی آنها، کار و سکوت فراوان است؛

۱۱-جدی­‌ترین بی‌­مرامی را، رانت­خواری می­‌دانند؛

۱۲-برای رسیدن به آرامش درونی، سال‌ها تمرین کرده­ اند؛

۱۳-سعی می­‌کنند در ذهن خود، افراد نادان را درک کنند؛

۱۴-برای رُقبای خود، حقوق قائل هستند؛

۱۵-از واژه ­های احساسی- عاطفی برای عوام فریبی استفاده نمی­‌کنند؛

۱۶-تا می­‌توانند بدون چشمداشت، کار دیگران را انجام می‌­دهند؛

۱۷-دوستان محدودی دارند ولی با دقت از مناسبات خود با آنها مراقبت می­‌کنند؛

۱۸-ناجوانمردی در ذهن و عمل آنها تعطیل است؛

۱۹-تاریخ می­‌خوانند تا گذشتۀ خود و جامعۀ خود را بهتر بشناسند؛

۲۰-رُمان می­‌خوانند تا به پیچیدگی‌­ها و تنوع رفتار انسانها پی ببرند؛

۲۱-سکوت را بر دروغ گفتن ترجیح می­‌دهند؛

۲۲-همه نسبت به آنها، احساس امنیت می­‌کنند؛

۲۳-در صندلی که هنوز شایستگی آن را کسب نکرده ­اند، نمی­‌‌نشینند؛

۲۴-با خودشناسی و مطالعۀ فراوان، به تدریج ریشه-­های جهل را کشف می­‌کنند؛

۲۵-منبع مفیدی برای یادگیری اطرافیان خود هستند؛

۲۶-به خود می­گویند: من حتی یک درصد از جزئیات زندگی این فرد را نمی­دانم. بنابراین، نباید درمورد او قضاوت کنم؛

۲۷-رفتارشان ثبات دارد ولی افکارشان دائماً در حال تکامل است؛

۲۸-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر روی توسعۀ فردی خود کار می­‌کنند تا درصد حسادت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛

۲۹-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر توسعۀ فردی خود کار می­‌کنند تا درصد خشم و عصبانیت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛

۳۰-شغل شرافتمندانه ­ای انتخاب می‌­کنند.