معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز گفت: این دانشگاه در عرصه فعالیت‌های فناوری و ارتباطات بین المللی، رتبه دوم را در بین دانشگاه‌های کشور دارد.
جلال شیری در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: به همت و تلاش پژوهشگران دانشگاه تبریز، این دانشگاه توانست در زمینه فعالیت‌های فناوری و ارتباطات بین المللی به رتبه دوم در میان دانشگاه‌های کشور و رتبه سوم کلیه موسسات آموزشی و پژوهشی کشور نائل آید. طی ارزیابی که توسط معاونت علمی‌و فناوری ریاست جمهوری انجام گرفته است، دانشگاه تبریز در زمینه همکاری فناورانه به جایگاه دوم دست یافته است.
وی، انجام همکاری فناوری بین‌المللی بین دانشگاه تبریز با نخبگان خارج از کشور را در قالب ایجاد دوره‌های بازآموزی و پژوهشی مشترک، انجام طرح‌های تحقیقاتی و دانش بنیان مشترک و تاسیس شرکت‌های دانش بنیان مشترک توصیف کرد و گفت: بر اساس ارزیابی‌ها، طرح‌های فن آورانه بین المللی دانشگاه تبریز رتبه دوم کشور را به دست آورد.