به گزارش خبرنگار امین از ساری، سیدامیر ساداتی کرمی در جمع خبرنگاران، درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی، گفت: دستاوردها و پیشرفت های چهل و دومین سال انقلاب اسلامی را می توان از جهات مختلفی باعث افتخار و مباهات قلمداد کرد؛ پیشرفت هایی که حتی دشمنان این ملت نیز به آن اعتراف کرده و ستوده اند که اگر بخواهیم این دستاوردها را به شماره آوریم باید لیست بلندی از مصادیق را برشمریم .
وی افزود: چالش ها و ضعف هایی هم وجود دارد که نمی شود نادیده گرفت و باید برای رفعشان برنامه ریزی و اسباب و عوامل بوجود آورنده این چالشها و مشکلات را مرتفع کرد.
ساداتی کرمی، با تاکید بر اینکه در وضعیت فعلی، رسالت اصلی دلسوزان انقلاب باید رفع مشکلات باشد، ادامه داد: عمده ی مشکلات موجود در حوزه مدیریت اجرایی کشور است که مدیریت این حوزه در سه مقوله مورد نقد جدی است که بعضا مقبولیت و کارآمدی نظام را هدف قرار داده است.
وی در ادامه وجود مدیران دولتی ناکارآمد و بعضا فاسد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: حضور این مدیران (که البته برخی از آنان نیز توسط اراده انقلابی قوه ی عدلیه نظام به محکمه دادگاه کشانده شده اند)، عمدتا مقبولیت و کارآمدی نظام را نشانه گرفته است و این در حالیست که، گویا دولت در حفظ این مدیران ناکارآمد و فاقد صلاحیت اصرار داشته و توجهی نیز به مطالبات مردم و دلسوزان و حتی مراجع تشخیص صلاحیت نمیکند. ضمن اینکه برخی از این افراد مورد نقد مردم را نه تنها عزل ننموده بلکه به مسئولیت های مهم دیگری منصوب نموده است.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی سپاه کربلا، توجه حداکثری دولت به قشر متمول و اشراف کشور و کم‌توجهی به وضعیت معیشتی طبقه متوسط و کم‌برخوردار را به عنوان دیگر مساله و مشکل حوزه مدیریت اجرایی کشور و رویه سیاست های اقتصادی دولتمردان ، عنوان کرد و افزود: وضعیت مفتضحانه و مشکوک بودجه ارائه شده دولت برای سال ۱۴۰۰ را مصداق واقعی سیاست های اقتصادی غلط و تورم زا است که درصورت عدم اصلاح، قطعا سفره مردم‌بویژه قشر متوسط و کم‌برخوردار را به شدت کوچکتر خواهد کرد.
ساداتی کرمی، با تصریح اینکه ضعف جدی ماهیت کارشناسانه بسیاری از تصمیمات مهم درمدیریت اجرایی کشور و اجرای آن تصمیمات، تبعات بسیاری را بر زندگی مردم ‌و مصالح کشور مترتب ساخته است، تصمیمات و اقدامات غیر کارشناسی به حذف کارتهای سوخت، پذیرش تعهدات متعدد هزینه زا برای کشور (از جمله توافقنامه پاریس که میتوان آنرا یکی از مهمترین دلایل قطعی برق در ماههای اخیر قلمداد کرد)، توزیع ارز چهار و ۲۰۰تومانی برای خوراک سگ و گربه تا اقلام لوکس و غیرضرور، بی تدبیری و تصمیمات غلط در تامین نهاده های دامی و گرانی دفعی قیمت سوخت را از جمله اقدامات غیرکارشناسانه عنوان کرد.
مسئول سازمان بسیج دانشجویی سپاه کربلا، در ادامه علاج مشکلات کشور را روی کار آمدن دولت جوان حزب اللهی عنوان کرد و افزود: دولتی که پرچم دار سه مقوله مبارزه با فساد، حمایت از طبقه متوسط و محروم و ایجاد توازن بین توزیع امکانات و امتیازها وداشتن توان کارشناسی و نخبگانی برای فعال کردن ظرفیتهای اقتصادی، باشد.
ساداتی کرمی، اضافه نمود: این تحول مدیریتی، قطعا می تواند در چندسال آینده گشایش ها و تحولات شگفت آوری را رقم بزند.