از قرار اطلاع شخصی که به گوش استاندار سیلی زده، سرهنگ ایوب علیزاده از رزمندگان خوشنام و فرزند شهید است که سالها فرماندهی نواحی بسیج در تبریز را به عهده داشته است و بچه‌های گردان تخریب لشکر بشدت از وی حمایت می‌کنند.
باید منتظر ماند و دید دلیل این سیلی زدن چه بوده است!؟ علت این درگیری هرچه بوده، رئیسی باید بفکر استاندار جدیدی در آذربایجان باشد زیرا در این استان، استانداری که در روز معارفه‌اش، این چنین مورد استقبال قرار می‌گیرد، نمی‌تواند سکاندار مناسبی برای آذربایجان باشد!
جناب استاندار کاش شکایت می‌کردید اما با داعش مقایسه نمی‌کردید
داوود حشمتی هم در سایت امتداد نوشت: طبیعتا هیچ کس دوست ندارد جای عابدین خرم استاندار جدید آذربایجان شرقی باشد که در روز معارفه، در مقابل حضار و و زیرکشور و درست در لحظاتی که اولین سخنان از دهانش خارج میشد، سیلی محکمی به گوشش نواخته شود. او ابتدا خونسردی خود را حفظ کرد و ضمن اعلام اینکه قصد شکایت از ضارب را ندارد، او را در ردیف «داعش و منافقین» قرارداد که ای کاش موضوع را پیگیری می کرد اما او را با داعش یکی نمی‌کرد.
نه فقط حق طبیعی استاندار است که از حیثیتش دفاع کند، بلکه به نظرم حتی اگر او دست به شکایت از ضارب نزد، وزارت کشور باید با طرح دعوای حقوقی از حیثیت مامور دولت دفاع کند. این فارغ از این مساله است که من شخصا به انتصاب استانداران و افراد نظامی در این دولت معترض هستم و اساسا معتقدم دولت را نظامیان تسخیر کردند و به زودی آن را از دست رئیس دولت هم خارج می کنند. اما گذشته از این نقد شخصی، دو نکته را نباید فراموش کرد:
۱️⃣جریان حامی نظامیان در قدرت با کانالها و اکانت های سایبری برای اینکه استاندار را به حق جلوه دهند، فرد مهاجم را «پان ترک» معرفی کردند. در حالی که اساسا ضارب خودش از اعضای سپاه است. از همین رو ناچار شدند عنوان کنند که او به درون سپاه نفوذ کرده است. این خط تقابلی بسیار خطرناک است. حواسشان نیست که استاندار جدید از نگاه تجزیه طلبان و براندازان سردار و فرمانده سپاه است، نه استاندار و یک مقام بوروکرات دولتی. تجزیه‌طلبان و مخالفان از افزایش سطح تنش در این حد نه تنها ناراحت نمی شوند، بلکه خرسند و خوشحالند و با آن می توانند همدلی هم ایجاد کنند.
۲️⃣آنطور که گفته شده مشکل این دو نفر یک بحث شخصی بود. البته هنوز مشخص نیست این دعوای شخصی چیست اما از این منظر حق استاندار است که از ضارب شکایت کند. با این حال سالن مراسم معارفه جای دعوای شخصی نیست. اما استاندار اعلام کرد که این کار را نمیکند. در عوض در سخنانی او را همردیف داعش قرار داد و گفت  که وقتی در سوریه بوده، دهها بار دشمن گلوله بر شقیقه‌اش گذاشته و این اتفاق را هم کار دشمن میداند اما فرد سیلی زننده را که نمی‌شناسد، می‌بخشد.
بلافاصله نیز فرد خودشرینی از میان اطراف استاندار فریاد «مرگ بر منافق» سرداد و دیگران همراهی کردند. مجموعا با این دو اظهارنظر مهاجم را در کنار داعش و منافقین قرار دادند اما درعین حال این «داعشی و منافق» را رها کردند.
لذا معتقدم: اگر به جای استاندار بودم حتما برای اعاده حیثیت مقامی که در اختیار دارم از ضارب شکایت می کردم. و اگر به جای ضارب بودم به خاطر اینکه من را با داعش و منافقین یکسان کردند از استاندار و اطرافیانش شکایت می کردم.