احمدی؛ دادستان عمومی و انقلاب جلفا در این خصوص گفت: پنچ مرد مسلح که با ربودن شهروند جلفایی قصد اخاذی ۲۰۰میلیارد ریالی را داشتند ، با اقدام به موقع نیروهای انتظامی و امنیتی شهرستان جلفا شناسایی و با همکاری نیروهای انتظامی شهرستان مرند ، بازداشت شدند .
وی ادامه داد: آدم ربایان که در یکی از روستاهای تابعه مرند بودند ، پس از در گیری با نیروهای عمل کننده و با به جا وی با اشاره به سرعت عمل تحسین برانگیز عوامل انتظامی و امنیتی شهرستان در برخورد با آدم ربایان ، از درایت فرماندهی انتظامی شهرستان و همچنین همکاری تنگاتنگ فرماندهی انتطامی شهرستان مرند دردستگیری آدمربایان و آزادی شهروند ربوده شده ، تقدیر و تشکر کرد.
انتهای پیام/