رسول برگی امروز در جلسه شورای شهر تبریز اظهار داشت: محله ای که امروز به نام برادر شهید بنده نامگذاری شده، سال ها پیش به دلیل شرایط روحی مادرم و توسط ما ترک شده است و استفاده از رانت برای آسفالت‌ریزی در این محل توسط اینجانب کذب است.آقازاده

به گزارش رجال تبریز، وی گفت: از زمانی که برادر من توسط ساواک شهید شد بنابر فرموده آیت الله طالقانی محله قرمیزی باغ را به نام شهید برگی تغییر نام دادند.

برگی افزود: بعداً مادر بنده چون نتوانست از نظر روحی در این محله بماند، به طرف بیمارستان کلیوی رفتیم و در آنجا ساختمانی ساختیم و در آنجا ساکن شدیم اما امروز هیج یک از خانواده و فامیل ما در کوی شهید برگی ساکن نیستند عزیزانی که می‌نویسند با رانت برگی به این‌کوچه آسفالت داده شده این حرف درست نیست.

برگی اضافه کرد: از شهرداری می‌خواهم جدول آسفالت شهرداری منتشر شود و منتی وجود نداشته باشد چرا که من با این حرف ها از پیگیری حق کوتاه نخواهم آمد.

وی همچنین گفت: در خصوص پل همسان کابلی را در شورای قبلی گفته بودند این پل را به نام برادران بنده بزنند اما من این را نپذیرفتم و بهتر همان بود که به نام مرحوم‌ اشرف نیا باشد.

تبریز محصور شده است

برگی افزود: هیچ‌شهری مثل تبریز بلند مرتبه سازی ندارد چون تبریز محصور شده است. در موضوع الحاق اراضی باسمنج به جای اینکه حریم تبریز را افزایش دهند آن را کاهش نیز داده‌اند.

برگی همچنین گفت: نامه‌ای به شهرداری در خصوص استعلام ماموران به خدمت، بازنشستگان شاغل، به شهرداری ارسال شده اما هنوز جواب داده نشده است، وقتی نامه‌ای با امضای رییس شورا ارسال می‌شود باید ۴۸ ساعته جواب آن داده شود.

وی تاکید کرد: در جواب گفته شده با دستور شهردار سابق ۲۰۰ نفر جذب شده اما باید مشخص شود این ۲۰۰ نفر چرا آقا زاده و فامیل زاده بودند.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: با اینکه گفته‌ایم مامور به خدمت ها لغو شود اخیرا نیرو‌های مامور به خدمت آمده‌اند که این باید پیگیری شود.

وی اضافه کرد: تا آخر وقت اداری امروز لیست مامور به خدمت، بازنشستگان شاغل، استخدامی های لحظه اخری و پاداش هایی که در روز های آخر ارائه شده باید به شورا ارائه شود، نباید این گونه باشد که فرزندان مردم بیکار باشند و آقازاده ها در شهرداری جذب شوند.