علی مطهری، نماینده سابق مجلس در توییتی نوشت: داستان توصیه مقامات ما به طالبان برای تشکیل دولت فراگیر از طنزهای روزگار است.

طالبان می‌گویند ما انتخابات آزاد و دولت فراگیر شما را دیدیم، در واقع راه خودتان را می‌رویم، ما با صداقت و شما با ظاهرسازی. رطب خورده منع رطب کی کند؟!

علی مطهری: توصیه مقامات ایران به طالبان برای تشکیل دولت فراگیر از طنزهای روزگار است