سرپرست شرکت توزیع برق مازندران در حاشیه برگزاری مانور تعویض کنتورهای فهام در آمل گفت : در راستای طرح سراسری هوشمند فهام که از بهمن ماه سال ۹۵ آغاز گردید ، تعداد ۱۳ هزار کنتور مشترکین دیماندی در حوزه توزیع برق مازندران تعویض گردید که از این تعداد بیش از ۲۰۰۰ دستگاه کنتور در ۹ ماهه نخست سال جاری نصب و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته کنتور کلیه مشترکین دیماندی تا پایان سال جاری به کنتور فهام تعویض خواهد شد .

به گزارش امین، سید کاظم حسینی کارنامی اظهار داشت : در این راستا همزمان با سایر امورهای توزیع شرکت، به منظور سرعت عمل در تعویض کنتور مشترکین دیماندی به کنتور هوشمند، مانور تعویض این کنتورها با حضور
۶ اکیپ عملیاتی در امور آمل غرب برگزار گردید.

وی ادامه داد : در این مانور که با هماهنگی و برنامه ریزی های قبلی صورت گرفته ۸۷ کنتور دیماندی تعویض گردید که با توجه به بعد مسافتی و پراکندگی و سختی کار نتیجه حاصل مثبت ارزیابی می گردد .

حسینی افزود : از مهم ترین مزایای استفاده از این کنتورها مدیریت بر مصرف مشترکین و استفاده از اطلاعات این کنتورها در ایام پیک مصرف و نظارت بر نحوه مصرف مشترکین می باشد.

مشترکین دیماندی به آندسته از مشترکینی اطلاق می شود که قدرت درخواستی انشعاب برق آن ها بالاتر از ۳۰ کیلووات است و معمولا شامل مشترکان غیر خانگی و غیر تجاری هستند .