به گزارش امین، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران با اشاره به اینکه افزایش ظرفیت و خدمات هوایی در استان مازندران بصورت ویژه پیگیری می شود؛ خاطرنشان کرد: با توجه به پهناور بودن استان و آمایش های سرزمینی، بالگرد اورژانس هوایی یک اولویت و راهبرد اساسی است بطوریکه خدمت قابل توجه ای را در حوزه های خدمات کشوری به مردم استان‌ ارائه می کند.
استاندار مازندران با بیان اینکه بالگرد اصلی این اورژانس که جهت انجام تعمیرات به شرکت پنها در تهران منتقل شده بود چرا که به جهت آسیب در آخرین پرواز آزمایشی قادر به انجام پرواز نبود، گفت:تا آماده شدن بالگرد اصلی، بالگرد موقت از طرف شرکت پنها جهت انجام ماموریت های اورژانس هوایی در آمل مستقر شد.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اینکه با استقرار بالگرد اورژانس هوایی در ارائه خدماتی همچون اطفای حریق هوایی حفظ جنگل ها منابع طبیعی محیط زیست نقش بسزایی می تواند داشته باشد افزود: بالگرد اورژانس هوایی در حوزه توریست و بوم گردی می تواند موثر باشد و همچنین ظرفیت بالقوه ای را در حوزه امنیتی و پدافندی برای استان ایجاد کند و بار ترافیکی، تصادفات جاده ای را کاهش می دهد و حمل و نقل مردم را ایمن سازی می کند.
حسینی پور با عنوان اینکه امیدواریم ظرفیت ها در حوزه بالگرد های امدادی در استان را افزایش دهیم، گفت: شروع این ظرفیت ها با حضور مجدد بالگرد اورژانس در شهر آمل اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: امیدواریم بالگرد اطفای حریق در سایر نقاط استان بزودی مستقر شود که یک ظرفیت ارزشمند در بحث ایمنی اطفای حریق و اورژانس ترافیک در استان مازندران محسوب می شود.

دکتر رضا حبیبی ساروی مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به این که بالگرد تملیکی اورژانس هوایی استان در سال جاری دچار حادثه شده بود، گفت: با پیگیری مجدانه سید محمود حسینی پور استاندار مازندران و دکتر سید موسی موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با وزارت دفاع و شرکت پنها در نهایت این تعهد اجرایی شد و روز گذشته جمعه اول بهمن ماه بالگرد جایگزین به صورت موقت در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران قرار گرفت و در آشیانه پایگاه اورژانس هوایی ۱۱۵ استان نشست.
او در پایان از تلاش های استاندار و ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران قدردانی کرد.