این مرد که با لباسی عجیب و با تاکسی در میدانی در ماهشهر، ظاهر شده بود، بعد از آنکه ادعای امام زمان(عج) بودن کرد و در میان مردم کمی سخن گفت، با تاکسی از محل حضورش دور شد.

IMG-20201031-WA0001
امام زمان قلابی دستگیر شد

این در حالی است که ساعتی بعد، این شخص دستگیر و هم اکنون نزد نهادهای ذیربط است.