جلسه معارفه محمدی مدیر جدید اداره امور مالیاتی شهرستان بابل روز سه شنبه ۲۲مهر ماه با حضور حمزه ای، مدیر کل امور مالیاتی استان ، گازر معاون حسابرسی مالیاتی مرکز، جلالی مسئول اداره حراست استان، امام جمعه و تنی چند از روسا و کارکنان آن اداره برگزار شد.

در این جلسه ضمن اعطای حکم محمدی مدیر جدید، از زحمات و خدمات یزدی مدیر قبلی تجلیل و قدردانی بعمل آمد.

ضمنا در مراسمی مشابه که در امور مالیاتی شهرستان آمل برگزار شد، حکم انتصاب یزدی مدیر جدید امور مالیاتی شهرستان اعطا و از زحمات و خدمات آقای محمدی که به افتخار بازنشستگی نائل شد، قدردانی شد.