به گزارش امین، نیما دارایی در جلسه انتخابات شرکت خدماتی با تشکر از اعضای شرکت خدماتی دوره گذشته شهرک صنعتی رستم کلا که با همکاری و همیاری خود زمینه اداره امور نگهداری شهرک را فراهم کردند گفت: تشکیل هیئت مدیره شرکت خدماتی در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری دولت خواهد بود.

معاون برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: تمام ضوابط و مقررات انتخابات بر اساس دستورالعمل برگزاری انتخابات شرکت خدماتی ابلاغی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران انجام خواهد شد.  

دارایی با بیان اینکه با برگزاری انتخابات و تشکیل شرکت خدماتی در اصل نگهداری امور شهرک ها به صاحبان صنایع واگذار می شود خاطر نشان کرد: مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و اداره امور شهرک ها از مهمترین اهداف شهرک از تشکیل شهرک های خدماتی است.

در پایان جلسه انتخابات شرکت خدماتی شهرک صنعتی رستم کلا که با حضور گسترده تولید کنندگان و صنعتگران مستقر در این شهرک برگزار شد آقایان علیپور، احمدی و معینی بعنوان اعضای اصلی و نجاریان و گیوه چی بعنوان اعضای علی البدل و اکبرزاده بعنوان بازرس شرکت خدماتی انتخاب شدند.