حسین حاتمی‌عضو هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار آناج به شائبه اعمال نفوذ در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها واکنش نشان داد و اظهار داشت: هیچ احدی جز اعضای سه‌نفره‌ی هیئت نظارت حق دخالت و اعمال نفوذ ندارد و این فرآیند خارج از سه نماینده مجلس انجام نمی‌شود.

نماینده کلیبر در مجلس شورای اسلامی‌ادامه داد: صلاحیت‌ها با امعان نظر اما دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حاتمی‌در پایان یادآور شد: ما به‌عنوان اعضای هیئت نظارت در پیشگاه خداوند متعال وظیفه داریم تا هم از فرآیند بررسی صلاحیت‌ها صیانت کنیم و هم از شخصیت حقیقی افراد مراقبت نمائیم.