سيروس نائبي ضمن تبريک فرا رسيدن عيد سعيد فطر و آرزوي قبولي طاعات و عبادات مردم عزيز، از استقرار بيش از ۶۰ پايگاه اين موسسه در ميادين اصلي شهر و آماده بودن بيش از ۴۰۰ صندوق ثابت و ويژه اين موسسه براي جمع‌آوري زکات فطريه همشهريان محترم خبر داد.
نائبي افزود: با وجود محدوديت پروتکل‌هاي بهداشتي مقابله با کرونا، موسسه خيريه حمايت از مستمندان تبريز همچون سال‌هاي گذشته تدابير لازم را براي جمع‌آوري زکات فطريه شهروندان انجام داده و تمرکز اين موسسه بر استفاده از روش‌هاي غير حضوري پرداخت فطريه است.
وي خاطرنشان کرد: پايگاه هاي اين موسسه، همچون سنوات گذشته با رعايت تمام ضوابط بهداشتي برقرار بوده و مردم مؤمن و خداجو مي‌توانند با مراجعه به اين پايگاه‌ها نسبت به پرداخت زکات فطريه اقدام کنند.
نائبي با اشاره به اينکه امکان جمع آوري زکات در پايگاه اينترنتي موسسه به نشاني mostamandan.ir پيش‌بيني شده است، افزود:هموطنان گرامي مي‌توانند زکات فطريه خود را به شماره کارت ۷۶۶۴ – ۴۴۰۳- ۱۰۷۰ – ۵۸۹۲ و کفاره روزه خود را به شماره کارت ۸۶۴۶ – ۰۰۰۱ – ۷۳۷۰ -۶۰۶۳ انتقال يا کارت به کارت کنند.
موسسه خيريه حمايت از مستمندان تبريز با رويکرد جلوگيري منطقي از گدائي و آبروريزي و حمايت از خانواده هاي درمانده آبرومند تاسيس شده و در سايه بيش از پنج دهه فعاليت مؤسسه خيريه حمايت از مستمندان، کلان شهر تبريز به «شهر بدون گدا» معروف شده است.