به گزارش امین، نان از جمله کالاهای استراتژیکی است که دولت ها در هدفمندی یارانه ها دقت بیشتری به آن دارند، البته قیمت نان در هر استان با توجه به شرایط و مقتضیات خاص آن در کمیته های کارشناسی استانی تعیین می شود.
مدتی است زمزمه هایی در خصوص قیمت نان در استان مازندران شنیده می شود، اما شنیده های امروز حاکی از اصلاح قیمت رسمی نان در چند روز آینده دارد.
با توجه به اینکه هزینه های پخت نان در طی ۲ سال اخیر افزایش چشمگیری داشته بطوری که عدم تغییر قیمت نان با توجه به تورم بالا نگرانی هایی را برای این صنف در اقتصادی نبودن تولید نان و همچنین به خطر افتادن تامین معاش و زندگی خانواده این قشر زحمتکش را به همراه داشته است، صنفی که در این شرایط که جهان درگیر شیوع ویروس کرونا است برای اینکه سفره های مردم همچنان مزین به برکت نان باشد دلسوزانه و شجاعانه با توجه به این خطر ویرانگر به تولید نان می پردازند ولی متاسفانه علاوه بر این دغدغه باید نگران تامین معاش خانواده خود به خاطر غیراقتصادی شدن تولید نان نیز باشند در حالی که با یک ملاحظه و محاسبه ساده در افزایش چندین برابری مواد اولیه همچون خمیرمایه، حمل و نقل، هزینه های کارگری و بیمه و آب و برق و گاز و اجاره بهای واحد صنفی و … می توان به ضرورت اجتناب ناپذیر بازنگری در قیمت نان و اصلاح آن پی برد.
اگرچه در طی ۲ ماه اخیر چندین استان در کشور براساس استدلال و ضرورت های اشاره شده به اصلاح قیمت نان اقدام کردند اما در استان مازندران تاکنون تغییری در قیمت نان تولیدی خبازان صورت نگرفته است هرچند با پیگیری های بعمل آمده شنیده ها حاکی از بررسی کارشناسی هزینه های واحدهای خبازی در کمیته فنی قیمت گذاری استان می باشد و گمانه زنی ها و شواهد از اصلاح قیمت و وزن نان در چند روز آینده توسط کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان خبر می دهد.
البته توجه و بازنگری در اصلاح قیمت نان و واقعی سازی نرخ آن با نگاه حمایتی یک ضرورت است و این امر می تواند از جهاتی موجبات تامین حقوق مصرف کنندگان را با ارتقای کیفیت نان، جلوگیری از تعطیلی خودسرانه واحدهای خبازی و سهولت تهیه نان برای شهروندان با مراجعه به نزدیک ترین مراکز تولید نان و همچنین کاهش صف های انتظار خرید، افزایش زمان پخت نان، متناسب سازی وزن چانه و بهبود حجم نان مصرفی و حتی کاهش فروش آرد و حذف دلالان از چرخه نان را به همراه داشته باشد.