در سحرگاه ضربت خوردن شاه مردان و به هنگام اعمال شب قدر، همه کسانی که به باور خودم به من تهمت و افترا زده‌بودند را بخشیدم. امیدوارم مردم بزرگوار ایران و همه عاشقان سردار و به ویژه خانواده بزرگوار سلیمانی عزیز نیز بنده را ببخشایند!
وزیر محترم امور خارجه با انتشار این پست اینستاگرامی به نوعی پس از فشارهای سیاسی از قبل انتشار فایل صوتی عذرخواهی کرد. این روزها فشارهای سیاسی به ظریف در گرماگرم مذاکرات وین و در بزنگاه رفع تحریمها همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، نه شیطنت که خصومتی پایان ناپذیر است و اصولگرایان چنان بر او شرایط را تنگ کرده اند که گویی با دشمن خارجی در مصاف اند.
استعماع بدون غرض فایل صوتی نه به صورت بریده بریده که به صورت کامل نشان از شرافتمندی این وزیر محترم دارد اما هزاران افسوس که برخی همواره منافع شخصی و جناحی شان بر منافع ملی چربیده و از همین رهرو به موضوعات سیاسی می نگرند. تا جایی که این بنده خدا بارها در طی این روزها اعلام کرده که قصدی برای کاندیداتوری ندارد و لجام قدرت را دو دستی تحویل شما خواهد داد و قصدش صرفا برچیدن بساط تحریم های یکجانبه و ظالمانه است.
در این بین قالیباف بدون در نظر گرفتن جایگاه حقوقی اش از رهگذر احساس به موضوع واکنش نشان داد و غرب گرایان را که گویا به زعم جنابشان ظریف و امثالهم هستند، تهدید و از کندن ریشه و مسائلی از این دست سخن به میان آورد. انتظار بر این بود تا رییس قوه مقننه با تدبیر و تامل بیشتری به این موضوع پرداخت کند که متاسفانه چنین نشده است.
اما از اظهار نظر جنابشان وام میگیریم و میپرسیم که اگر این آقایان غرب گرا، وطن فروش و خائن اند، چرا حالا که مجلسی یک دست و به اصطلاح شما انقلابی روی کار آمده، تدبیری در این خصوص نیندیشیده اید و این غرب‌گرایان را یکی یکی استیضاح و از مقام خود برکنار نمی‌کنید؟ مگر باور قلبی تان این نیست که ظریف و تیم هسته ای به زعم شما غرب گرا و به زعم گاندو جاسوس و خائن دارند؟
انتظار افکار عمومی این بود که ریشه غرب گرایی و نفوذ را به تلقی خودتان بسوزانید و نیازی هم به این همه جار و جنجال و رفتارهای پوپولیستی نبود. ۱۰ امضا از نمایندگان انقلابی تان کافی بود تا ظریف را احضار، گواهی عدم صلاحیت را به دستش دهید و کشور را از دست غرب گرایان نجات دهید. چرا معطل می کنید؟ نیازی به شاخ و شونه کشیدن ندارد، میدان عمل بهارستان است، بفرمایید این شما و این هم ظریف! اگر استیضاحش کفایت نکرد می توانید از طریق دستگاه قضایی مقدمات محکومیتش را هم مهیا نمایید.
این که فقط لب و دهن باشید و صرفا برای برخی مصالح چنین آشفته شوید، در نزد افکار عمومی شائبه عدم صداقت در کلام تان به وجود می آید که برای وجهه انقلابی تان امر پسندیده ای نیست. به جای راه‌حلِ عملی، دُز شعارها را بالا می برید، غافل از این که مردم حواسشان جمع است و با دقت تمام این مسائل را رصد می کنند.
خواهش می کنیم یا بگذارید وزیر کارش را بکند و یا اگر باب میل تان نیست و خودتان را از زیر یوغ تحمل غرب گراها و ما را از این همه حاشیه نجات دهید و خانه نشینش کنید. اما پر واضح است که به جهت توان اجرایی و وجهه بین المللی وآشنایی با قوانین و عرف بین الملل شخصی همتراز او ندارید و منتظرید تا تحریم از قبل توانمندی های او رفع شود و بعدا که دولت را به دست گرفتید، از فضای پسا تحریم، برای خود اسم و رسمی درست کنید و عملکرد او را به نام خود سند بزنید.
در نهایت می توان اشاره کرد که انتظار افکار عمومی از ریاست قوا تحلیل های منطقی و اظهار نظرهای مدبرانه و حکیمانه است، اظهاراتی که احساس و منافع شخصی کمترین دخالت را در آن داشته باشد.