احمدعلیرضا بیگی، اظهار کرد: اولین کاری که دولت روحانی انجام داد، ابطال مصوبه دولت ماقبل در مورد اجرای پروژه انتقال آب ارس به تبریز بود و تاکنون هم مانع اجرای این پروژه حیاتی استان شده‌اند.

به گزارش رجال تبریز، وی افزود: در حال حاضر اولویت‌دارترین موضوع آذربایجان‌شرقی آب است و امیدواریم استاندار جدیدی که انتخاب می‌شود اهتمام ویژه‌ای به این امر داشته باشد؛ چراکه در یک مرحله بسیار شکننده قرار گرفته‌ایم و انتقال آب ارس به هر قیمتی باید اتفاق بیفتد.

استاندار دهه ۸۰ آذربایجان‌شرقی اذعان داشت: اجرای پروژه انتقال آب ارس نیازمند پشتیبانی دولت است و ردیف اعتباری آن باید برقرار باشد؛ حتی می‌تواند به عنوان یک پروژه سرمایه‌گذاری مشارکتی نیز تعریف شود.

بیگی توضیح داد: به جای اینکه ثروت مردم را روانه بورس کنیم، می‌توانستیم به سمت اجرای پروژه‌های مهمی مثل انتقال آب ارس سوق دهیم و مردم از منافع آن بهره‌مند شوند؛ یعنی بعد از اجرای پروژه، آبی را که از ارس انتقال می‌یابد به فروش برسانیم و پول و سود مردم را بازگردانیم.

وی ادامه داد: همانطور که در اجرای پروژه‌های آزادراهی از مشارکت مردم و بخش خصوصی استفاده می‌شود و عوارض دریافتی تحت عنوان منابع مالی به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد، می‌توانستیم آب ارس را هم انتقال دهیم و منافع آن را در اختیار مردم قرار دهیم.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد آخرین وضعیت پروژه انتقال آب ارس به تبریز، متذکر شد: اجرای این پروژه متوقف شده و باید در دولت جدید این اراده را ایجاد کنیم که به هر نحوی شده این پروژه حیاتی را به اجرا درآورد.