بایگانی‌های گفتگوی ویژه خبری - پایگاه خبری تحلیلی امین
رویداد ۲۰۱۸ نقطه شروعی برای تبدیل تبریز به شهر گردشگر پذیر بود ۲۰ دی ۱۳۹۷
شهردار تبریز در گفتگوی ویژه خبری:

رویداد ۲۰۱۸ نقطه شروعی برای تبدیل تبریز به شهر گردشگر پذیر بود

شهردار تبریز از رویداد جهانی «تبریز۲۰۱۸» به عنوان نقطه آغاز روند تبدیل تبریز به یک شهر گردشگرپذیر یاد کرد.