بایگانی‌های کرکوک - پایگاه خبری تحلیلی امین
دانشگاه های آزاد تبریز و بین المللی کرکوک همکاری می کنند ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

دانشگاه های آزاد تبریز و بین المللی کرکوک همکاری می کنند

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و دانشگاه بین المللی کرکوک عراق در حوزه های علمی، پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با یکدیگر همکاری می کنند.