نوشته هایی با برچسب ١٠٤ مورد آزار جنسی کودکان در یکسال

١٠۴ مورد آزار جنسی کودکان در یکسال

١٠۴ مورد آزار جنسی کودکان در یکسال

سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

هنوز زمان زیاد‌‌ی از د‌‌استان ستایش نگذشته است که ماجرای د‌‌رد‌‌ناک آتنا کود‌‌ک ٧ساله پارس‌آباد‌‌ی پیش آمد‌‌، ماجرایی که از هفته گذشته بر سر زبان‌ها افتاد‌‌ و بار د‌‌یگر جامعه را

ادامه مطلب ...

پیشخوان روزنامه

خبرنگار ما باشید  به کانال رسمی امین در تلگرام بپیوندید استاندارد کانون هموفیلی ایران شرکت کهن ایجو