بایگانی‌های وزارت دفاع - پایگاه خبری _تحلیلی امین
جنجال در الجزایر به دلیل خدمت سربازی دختران 01 دسامبر 2018

جنجال در الجزایر به دلیل خدمت سربازی دختران

این سخنان این مقام وزارت دفاع با واکنش متفاوت مردم الجزایر روبرو شد، از یک سو طرفداران برابری حقوق زنان و مردان، از آن استقبال کردند و از سوی دیگر برخی نیز به دلایل اجتماعی و فرهنگ خانواده‌ها، شدیدا با این موضوع مخالفت کردند و البته برخی نیز این مساله را به تمسخر گرفتند.