بایگانی‌های مدیرامورمنابع آب شهرستان اراک - پایگاه خبری _تحلیلی امین
مشکل تامین آب شرب تعدادی از روستاهای اراک/لزوم الگوسازی مصرف صحیح ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
مدیرامورمنابع آب شهرستان اراک عنوان کرد؛

مشکل تامین آب شرب تعدادی از روستاهای اراک/لزوم الگوسازی مصرف صحیح

اراک- مدیر امور منابع آب شهرستان اراک گفت: با توجه به کاهش میزان بارندگی شهرستان اراک در سال آبی جاری، هم اکنون تعدادی از روستاهای این شهرستان با مشکل تامین آب شرب مواجه هستند.