بایگانی‌های دادستان عمومی و انقلاب اراک - پایگاه خبری _تحلیلی امین
توجه به محیط زیست در واگذاری اراضی برای معادن مدنظر قرار گیرد ۰۲ مهر ۱۳۹۷
دادستان عمومی و انقلاب اراک:

توجه به محیط زیست در واگذاری اراضی برای معادن مدنظر قرار گیرد

اراک- دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: توجه به مسائل زیست محیطی در واگذاری اراضی برای معادن ضروری است و این مهم باید مدنظر سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.