بایگانی‌های آب خیزداری - پایگاه خبری _تحلیلی امین
اختصاص ۴۰۰میلیاردریال اعتبار ملی به طرح‌های آبخیزداری استان مرکزی ۲۴ فروردین ۱۳۹۸
مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی:

اختصاص ۴۰۰میلیاردریال اعتبار ملی به طرح‌های آبخیزداری استان مرکزی

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مرکزی گفت: برمبنای اعتبار ملی درنظر گرفته شده برای طرح های آبخیزداری کشور پیش بینی می‌شود امسال ۴۰۰میلیاردریال بودجه آبخیزداری به استان اختصاص یابد.