دو هنرمند تئاتری آزاد شدند ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

دو هنرمند تئاتری آزاد شدند

مریم کاظمی و سعید اسدی، کارگردان و مدیر تئاتری که در بازداشت به سر می‌بردند، پس از یک روز آزاد شدند.

یک زن سینما را به آتش کشید ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

در قالب نمایش روایت می شود
یک زن سینما را به آتش کشید

۰۹ مرداد ۱۳۹۷

اجراهایی از علی پویان
«گالیله» دوباره شانسش را امتحان می‌کند

بایگانی‌های تئاتر - پایگاه خبری تحلیلی امین
ادامه حیات در سایه حضور ترور؛ نگاهی به فیلم “باز شده” ۳۰ تیر ۱۳۹۷
داستان زخم خای کهنه اما باز

ادامه حیات در سایه حضور ترور؛ نگاهی به فیلم “باز شده”

در نهایت فیلم "باز شده" در باره زخم های بازی است که غرب و به خصوص ایاات متحده آمریکا همچنان به دنبال باز نگاه داشتن آن است تا بتواند هر زمان که می خواهد با نمایش آن به اهداف خود دست یابد. حیاتی در سایه حضور ترور.