سید محمد نظری، افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی حدود ۳۰۰ کیلومتر از هشت هزار کیلومتر راه روستایی مازندران آسفالت بود ولی هم اکنون به چهار هزار و ۱۰۰ کیلومتر رسیده است.
وی با اعلام این که هم اکنون بیش از ۵۰ درصد از راههای روستایی مازندران آسفالت است، گفت که مازندران از میانگین کشوری در این زمینه جلوتر است.
نظری همچنین از ساخت حدود ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی در سال جاری خبر داد و افزود که نیمی از این راهها زیر پوشش آسفالت قرار خواهد گرفت .
وی ایجاد راه دسترسی مناسب روستایی را مهم ترین رویکرد راه و شهرسازی مازندران بیان کرد و گفت: مهاجرت معکوس به روستاها وایجاد اشتغال در این مناطق در گرو ساخت راه دسترسی مناسب است .

نظری در خاتمه، افزود: مشارکت مردم دلیل اصلی رشد سطح پوشش آسفالت در مناطق روستایی مازندران بوده است.