حق شناس: کنگره اعتمادملی با اقدامات گروه فشار ناتمام ماند

محمدجواد حق‌شناس، عضو حزب اعتماد ملی که با شهردار شدن یکی از اعضای این حزب، رقابت های شدید و غیرمعمولی را موجب شده، در توییتر خود نوشت: کنگره حزب اعتماد ملی که با شعار اتحاد و انسجام آغاز شد و با حضور بزرگان اصلاحات و سخنان دکتر عارف، مطهری، منتجب‌نیا، خانم کروبی و حضرتی ادامه و با استقبال بی‌نظیر بیش از ۱۸۰۰ نفر روبرو شد با اقدامات سازمان‌یافته گروه فشار با اختلال روبرو شد و علیرغم رای اکثریت به شورای قبل ناتمام ماند.