افزایش سرانه فضای سبز و حل معضل ترافیک منطقه ای با اجرای پروژه پارک بزرگ تبریز

شهردار تبریز گفت: با اجرا و تکمیل پروژه پارک بزرگ تبریز می توان بر تحقق طرح جامع تبریز در توسعه فضای سبز و کاهش بار ترافیکی جاده ایل گلی جامه عمل پوشاند.

به گزارش شهریار، مهندس ایرج شهین باهر با تاکید بر اینکه زمین های صیفی کاری و سبزی کاری حکم آباد بخشی از محدوده پارک بزرگ تبریز است، افزود: حفظ کاربری مزروعی به عنوان منطقه بیولوژیکی پارک بزرگ است.

وی اظهار داشت: با اجرای فاز اول این پروژه از جمله تعریض مسیرهای منتهی به پارک، حصار کشی ضلع شمالی، احداث پارکینگ، کمپ های اقامتگاهی و مجموعه های ورزشی در دستور کار قرار دارد.

شهردار تبریز همچنین با اشاره به تشکیل پرونده های رفع تصرف بخشی از پارک بزرگ تصریح کرد: تا کنون شش هکتار از محدوده پارک رفع تصرف شده است و برای ۳۰ هکتار پرونده رفع تصرف تشکیل شده است.

شهین باهر در ادامه صحبت های خود ضمن تاکید بر توجه جدی برای افزایش درآمد های پایدار شهرداری متذکر شد: موضوعات مختلفی برای همکاری با بخش خصوصی مطرح است که یکی از مهمترین آن ها مشارکت در احداث شبکه فیبر نوری تبریز است.

وی اعلام کرد: اجرای خط دو قطار شهری با پیگیری فاینانس ۵۰ درصد سهم دولت تسهیل و تسریع می شود که ضروری است در این مورد همکاری های نزدیکی با نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی داشته باشیم و اعضای شورای شهر تبریز در این میان نقش مهمی را ایفا می کنند.