اجرای گسترده طرح تنظیف و پاکسازی بازار تاریخی تبریز

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ از تنظیف اساسی معابر بازار تاریخی تبریز در آستانه رویداد گردشگری تبریز ۲۰۱۸ خبرداد.

به گزارش شهریار، حسین حلاج حساس افزود: به مناسبت آماده سازی بازار تاریخی تبریز برای رویداد گردشگری تبریز ۲۰۱۸، عملیات پاکسازی و تنظیف معابر اصلی و فرعی بازار تاریخی تبریز را طی روزهای اخیر آغاز کرده ایم تا بازار تاریخی تبریز را آماده میزبانی از گردشگران رویداد ۲۰۱۸ نمائیم.
وی ضمن اشاره به شستشو گسترده داخل و محوطه بازار تبریز اضافه کرد: در راستای اجرای طرح جامع خدماتی گوزل تبریزیم و حذف زواید بصری سعی داریم فضای محیطی پاک و زیباتری برای گردشگران در بافت مرکزی شهر مخصوصا داخل بازار فراهم کنیم.