اسامی تاریخی در معابر مختلف بازار تبریز، احیا می‌شود

سرپرست منطقه ۸ شهرداری تبریز از بازگشت دوباره هویت تاریخی به معابر بازار تبریز، با احیاء اسامی قدیمی تیمچه ها ، سراها و راسته های این بازار تاریخی خبر داد.

به گزارش شهریار، رضا پاک نهاد افزود: متاسفانه طی سالهای اخیر اکثریت اسامی بازار تاریخی تغئیر یافته و هویت تاریخی بازار را مخدوش کرده است بطوری که هم اکنون سراها و تیمچه و دالان های بازار با اسامی قدیمی نزد مردم شناخته و تلفظ میشود ولی در تابلوهای بازار شاهد اسامی مغایر با گویش مردم هستیم.

وی با تشریح اهمیت بازگرداندن اسامی تاریخی شهر بازار تاریخی تبریز اظهار کرد: طبق اعلام اساتید ادبی، اسامی خاص غیر قابل تغییر بوده و نمی شود که اسم خاص را تغییر داد یا ترجمه کرد و میبایست به شکل مورد تلفظ عموم آنها را بکار برد.

سرپرست منطقه ۸ شهرداری تبریز در پایان خواستار همکاری سازمانها و ارگانهای مختلف برای اجرای طرح بازگشت اسامی تابلوهای بازار تاریخی تبریز به وضع سابق شد.