شورای شهر تهران، استعفای نجفی را نپذیرفت

در رای گیری برای استعفای نجفی، ۱۶ رای مخالف و ۴ رای موافق از سوی نمایندگان شورا ثبت شد.

محمدعلی نجفی اواخر اسفندماه سال گذشته از مقام شهرداری تهران استعفا کرد. او علت کناره گیری اش را بیماری عنوان کرده بود. نجفی در جلسه امروز نیز با تشریح علت کناره گیری اش گفت که از اول اردیبهشت ماه روند درمان خود را آغاز خواهد کرد.

نمایندگان شورای شهر تهران، در جلسه غیررسمی هفته گذشته نیز استعفای شهردار تهران را بررسی کرده بودند.