نجفی استعفا داد/ تا دقایقی دیگر، شورای شهر استعفای شهردار تهران را بررسی می‌کند

یک مقام آگاه در شهرداری تهران ، استعفای محمدعلی نجفی از سمت شهرداری پایتخت را تایید کرد.

این مقام آگاه افزود: محمدعلی نجفی شهردار تهران صبح امروز استعفای خود را تقدیم شورای شهر کرده است.

به گفته وی، موضوع استعفای شهردار تهران و موافقت و یا مخالفت با آن باید در جلسه شورا مطرح و توسط اعضای شورا بررسی شود.

شورای شهر تهران با برگزاری جلسه ای در ساعت ۱۲، استعفای نجفی را بررسی خواهد کرد.